ul.Pożarowa 3 lok. 50, 03-309 Warszawa, 664-748-296, santico@santico.pl

Działalnością firmy jest szeroko rozumiane projektowanie instalacji sanitarnych. Posiadane uprawnienia oraz zdobyte doświadczenie pozwala nam na realizowanie różnego typu projektów związanych z branżą sanitarną i architektoniczną.

Specjalizujemy się głównie w projektach:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego wraz z uzgodnieniami w SPEC oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła ciepła tj.: instalacje solarne, pompy ciepła itp.;
  • instalacji wentylacji i klimatyzacji w tym instalacje wody lodowej i instalacje freonowe;
  • certyfikaty (świadectwa) energetyczne budynków i lokali;
  • kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe oraz węzły cieplne;
  • instalacje, przyłącza i sieci gazowe wraz z uzgodnieniami w Przedsiębiorstwie Gazowniczym;
  • instalacje i przyłącza wod.-kan. wraz z uzgodnieniami w MPWiK;

Wyżej wymienione projekty instalacji sanitarnych (na poziomie projektów koncepcyjnych, budowlanych, przetargowych, wykonawczych) wykonujemy w: budynkach mieszkalnych wielo i jednorodzinnych, obiektach handlowych, usługowych i biurowych, użyteczności publicznej, halach magazynowych, w budynkach nowoprojektowanych, istniejących, poddawanych termorenowacji itp..

Zapraszamy do współpracy ze swojej strony gwarantując doradztwo oraz fachową i uczciwą pomoc przy doborze optymalnych rozwiązań technicznych przystających do oczekiwań i warunków oraz szybki termin realizacji projektu.